Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan bağıl değerlendirme esaslarına göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.Sınava girmeden önce sınav kitapçığınızı öğrenebilirsiniz

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. Sınav giriş belgesinde yazan salon sıra numaranızdan size gelecek kitapçığı öğrenebilirsiniz. Sıra no:1 A kitapçığı, sırasıyla takip eden kitapçığı bulabilirsiniz.

Sınavlarda cevap kağıdına test grubunun mutlaka kodlanması gerekmektedir.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

AÖF Sınavlarında Doğrular Yanlışları Götürmez

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Son konular :