Açıköğretim İşletme Bölümü Hakkında Bilgiler

Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümü en çok okunan bölümler arasındadır. Dikey geçiş ile 3.sınıfa devam eden öğrenciler ile bu bölüm çok popüler bir hale gelmiştir. Her eğitim yılında yeni kayıt ve DGS ile binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi AÖF işletmeye kayıt yaptırmaktadır.

İşletme bölümü 1, 2, 3, 4 sınıf dersleri, sınavlarda sorumlu olacağınız üniteler hakkında birçok bilgiye yer vereceğiz. Ayrıca nasıl öğrenci olacağınıza ait bilgiler konumuzda yer almaktadır.

Genel Bilgiler

İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır. Bölüm dersleri genelde kolaydır, öğrenciler zorlandığı ders sayısı azdır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

A) En az lise veya dengi okul mezunu olanlar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden, 140.000 ve daha yukarı puan almış olanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde İşletme Lisans Programını tercih edebilirler.

Kontenjan: 2014-2015 öğretim yılı İşletme Lisans Programı için kontenjan sayısı 2014-ÖSYS’de 7500, 2014-ÖSYS Ek Yerleştirmede 2306 olarak belirlenmiştir.

B) Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler ile mezunlar*
Sınavsız İkinci Üniversite ile İşletme Lisans programına kayıt yaptırabilme olanağına sahiptirler.

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.
Kontenjan: Sınavsız İkinci Üniversite kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır.

C) Meslek Yüksekokulları veya Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunları
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler İşletme Lisans Programının 5. yarıyılına sınavsız** “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

** İşletme Lisans Programına sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.
Kontenjan: Dikey Geçiş kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır.

D) Yatay geçiş
Örgün öğretim programlarında, birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Çıkmış Sorular ve Ders Notları

İşletme bölümü tüm yıllara ait çıkmış sınav soruları ve cevaplarını PDF olarak sitemizden indirebilirsiniz. İşletme bölümü çıkmış sorular konusundan sorulara ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Olunan Dersler

İşletme bölümü dersleri aşağıdaki gibidir. Hangi sınıfta okuyarsanız sorumlu olduğunuz dersleri öğrenebilirsiniz.

Açıköğretim İşletme 1.sınıf dersleri
Açıköğretim İşletme 2.sınıf dersleri
Açıköğretim İşletme 3.sınıf dersleri
Açıköğretim İşletme 4.sınıf dersleri

Mezuniyet Sonrası

İşletme Lisans Programından mezun olan öğrenciler, İşletme Lisans Diploması alırlar. Diplomalar Açıköğretim yazısı olmaz. İşletme Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

Mezun oldukan sonra KPSS başka olmak üzere birçok sınava hazırlanabilirsiniz. Mali müşavirlik staj başlatma, banka sınavları gibi birçok sınava da girebilirsiniz.

İş Olanakları

İşletme Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

Son konular :