AÖF Ticaret Hukuku 1 Çıkmış Sorular İndir

Ticaret hukuku 1 çıkmış ara sınav ve final sorularını cevaplarıyla indirebilirsiniz. Ticaret hukuku dersi açıköğretimde kolaydır çünkü zor sorular çıkmıyor.

Ticaret hukuku 1 ders notları olarak kitabınız yeterli olacaktır. Alternatif olarak yardımcı kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Öncelikle bazı konulara çok önem vermelisiniz.

Ticari işletme özellikleri, şube olmanın şartları, devir işlemleri, tacir sıfatıyla ilgili konular, bağımlı ve bağımsız tacir yardımları ve bunların açıklamaları, ticaret sicili ve unvanlar ilgili gelecek her soruya hazırlık olmalısınız.

Ticaret hukuku 1 soruları için tıkla
HUK211U kodu ile cevaplarınıza bakabilirsiniz.

Örnek; Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin malvarlığına dahil değildir?

A) Duran malvarlığı
B) İşletme değeri
C) Ticaret unvanı
D) Üretilen mallar
E) Fikri mülkiyet hakları

Son konular :