Sınav Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada AÖF öğrencilerinin sınav ile ilgili bir takım konulara önem vermesini istedi. Genel sınav kuralları ve sınav öncesi uyulması gereken maddeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Herkesin bildiği fakat hatırlanmasında fayda gördüğümüz konulardır. Örneğin ilk 15 dakikadan sonra geç gelen öğrencilerin sınava alınamayacağı gibi. Sınavı öncesi evraklarınızı tamamlayarak erkenden sınav merkezinde olunuz.
  1. Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
  2. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
  3. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kağıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
  4. Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
  5. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
  6. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
  7. Cevap kağıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
  8. Öğrenci Kimlik Kartınız veya Öğrenci Tanıtım Kartınız yoksa Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgenizi AÖF Bürolarından temin edebilirsiniz.
  9. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
  10. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Ayrıca sınavda uyulması gereken kurallar konusunu da incelemenizi tavsiye ederiz.

Son konular :