AÖF Öğrenim Belgesi

Açıköğretim Fakültesinde kayıt için sizden istenilen belgelerden biri öğrenim belgesidir. Çoğu kişi nereden alınır, nasıl çıkarılır diye sorgulamalar yapıyor. Öğrenim belgesi diploma veya geçici mezuniyet belgesi olarak adlandırılır.

Öğrenim belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptırılacaktır.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca Aslının Aynıdır onayı yapılmaz.

Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa, bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar, diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi: Diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, yüksek öğretim kurumundan aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

c) Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini de vermek zorundadır.

Örgün Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

a) Öğrenci Belgesi: Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumunda önlisans programı veya lisans bölümüne kayıtlı olan öğrenciler, 2015-2016 öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak vereceklerdir.

Yükseköğretim kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka belirtilmelidir.

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Üniversitelerde Okuyanlar İle Üniversitelerin Yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki Üniversitelere Yerleştirilenlerden İstenecek Öğrenci Belgesi: ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, 2015-2016 öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını, öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak vereceklerdir.

Üniversitelerin yaptığı yabancı uyruklu öğrenci giriş sınavı ile Türkiye'deki Üniversitelerden birine yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler, yerleştirildiklerine dair belgelerini, 2015-2016 öğretim yılında öğrenci olduklarını gösteren öğrenci belgesinin aslı ile birlikte kayıtlar anında AÖF bürosuna vereceklerdir.

Yükseköğretim kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu bölüm veya program mutlaka belirtilmelidir.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Son konular :