AÖF Etkili İletişim Teknikleri Çıkmış Sorular

AÖF etkili iletişim teknikleri çıkmış sorular ve cevaplarını ara sınav ve final PDF indirebilirsin. Çalışırken etkili iletişim teknikleri ders notları ve size verilen ders kitaplarından faydalanın.

Bahar döneminde sorumlu olacağınız bu dersin kodu İLT184U, yani cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol etmek için bu koda bakmanız gerekecek. Geçmiş yıl ara sınav ve dönem sonu soruları 2013, 2014, 2015 itibariyle eklenmiştir. Her yeni sınav sonrası paylaşımlar güncellenecektir.

Etkili iletişim teknikleri soruları için tıklayın.
Cevap anahtarı dosyanın içerisindedir.

Geçmiş yıllara ait sorulardan birkaç tanesini ekledik.

I. Bilgi
II. Niyet
III. Gayret

1) Yukarıdakilerden hangileri etkili bir anlama süreci için gereklidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I , II ve III

2) Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılmasına ne ad verilir?
A) Mimik
B) Jest
C) Algı
D) Empati
E) İletişim

3) İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesinin zorunlu olduğunu ileri süren iletişim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jurgen Habermas
B) Wilbur Schramm
C) Elton Mayo
D) Charles Correa
E) Jack Trout

4) Kızgınlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir.
B) Kızgınlık durumları evrenseldir.
C) Genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açar.
D) Kızgınlık duygusu kontrol edilemezse şiddetlenir.
E) Kızgınlık düşünceleri köreltir.

5) Jourard’a göre, kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesine ne ad verilir?
A) Olumlu ilgi davranışı
B) Benlik davranışı
C) Atılgan davranış
D) Farkındalık davranışı
E) Kendini açma davranışı

Son konular :