AÖF Envanter ve Bilanço Çıkmış Sorular İndir

Açıköğretim envanter ve bilanço çıkmış sınav soruları ve cevaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. AÖF ders notları, konu anlatımı özeti ve ders kitabı sınav öncesi çok işinize yarayacaktır.

Konular zor gelmesin çünkü tanım soruları çok kolaydır. Bazı tanımlarda anahtar kelimeler mevcuttur onları bilin birçok soruyu rahatça cevaplayabilirsiniz. Yevmiye kayıtları da kolaydır, örneklere bakarak ve biraz soru çözerek bunlarında üstesinden gelebilirsiniz.

Envanter ve bilanço dersine ait geçmiş yıllarda çıkmış birkaç soruyu ekledik. Tamamını aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Envanter ve Bilanço soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı MUH203U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin görevlerinden biri değildir?
A) İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
B) Dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak
C) İşletmenin borçlarını belirlemek
D) İşletmenin faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen artış ve azalışları izlemek
E) İşletmenin ürettiği malların kalitesini artırmak

İşletmelerin, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırmaları, muhtemel gelirleri ve kârları için gerçekleşme dönemlerine kadar işlem yapmamaları, aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
A) Dönemsellik
B) İhtiyatlılık
C) Önemlilik
D) Maliyet esası
E) Tutarlılık

Aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi çift taraflı kayıt esasına olanak sağlar?
A) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
B) Dönemsellik kavramı
C) İşletmenin sürekliliği kavramı
D) Kişilik kavramı
E) Maliyet esası kavramı

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre emsal bedeli ile değerlenecek varlıklardan biridir?
A) Çıkarılmış tahviller
B) Karşılıklar
C) Aktif geçici hesap kıymetleri
D) Değeri düşen mallar
E) Şüpheli alacaklar

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartları’nda öngörülen değerleme ölçülerinden biri değildir?
A) Tarihi maliyet
B) Tasarruf değeri
C) Gerçeğe uygun değer
D) Nominal değer
E) Defter değeri

Gerçek bedeli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlenir?
A) Borsa rayici
B) Tasarruf değeri
C) İtibari değer
D) Emsal bedeli
E) Rayiç bedel

Tekdüzen Hesap Planında; “artıklar, hurdalar, değeri düşen mallar gibi stokların” izlendiği hesap, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari Mallar Hesabı
B) Diğer Stoklar Hesabı
C) Yarı Mamuller – Üretim Hesabı
D) Mamuller Hesabı
E) İlk Madde ve Malzeme Hesabı

- Dönem başı stok :100.000 Türk Lirası
- Dönem içi alışlar : 20.000 Türk Lirası
- Alış giderleri : 10.000 Türk Lirası
- Dönem sonu stok : 45.000 Türk Lirası

Yukarıda stok bilgileri verilen ticari işletmenin dönem sonunda “Satılan Ticari Mallarının Maliyeti” kaç Türk Lirasıdır?
A) 55.000
B) 75.000
C) 85.000
D) 110.000
E) 130.000

Son konular :