AÖF Maliye Politikası 1 Çıkmış Sorular İndir

Kamu yönetimi Maliye politikası 1 çıkmış sınav soruları ve cevaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. Ara sınav ile final soruları 2013, 2014, 2015 itibariyle güncel olarak eklenmiştir hangi sınava ihtiyacınız varsa indirip çalışabilirsiniz.

Maliye Politikası 1 özet ders notları ve kitabınızdan konulara çalışınız. Üniteler bittikten sonra çıkmış sorular ile çalıştığınız konuları gözden geçiriniz. Hangi konulardan ağırlık olarak soru gelmiş tespit ediniz. Yeni gireceğiniz sınavda benzer veya aynı sorular gelecektir.

Maliye politikası 1 soruları için tıklayın
Cevaplarınızı MLY403U ders kodu ile kontrol edebilirsiniz.

Müdahaleci devlet kavramı hangi yıllarda ortaya atılan bir kavramdır?
A) 1920’lu yıllar
B) 1930’li yıllar
C) 1950’li yıllar
D) 1960’li yıllar
E) 1970’lı yıllar

Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinde değişiklik meydana getirir?
A) Vergi oranlarının düşürülmesi
B) Kamu harcamalarının artırılması
C) Vergi teşvikleri sağlanması
D) Merkez bankasının tahvil satması
E) Yatırım harcamalarının azaltılması

Bir ekonominin kapalı olması ne anlama gelmektedir?
A) Bütçesinin fazla verdiği
B) Diğer ülkelerle ihracat ve ithalat yapamadığı
C) Faiz dışı fazlasının olduğu
D) Bütçesinde faiz ödemelerinin yüksek olduğu
E) Transfer ödemelerinin yetersiz olduğu

Bozulan dış ödemeler dengesini tekrar sağlama süreci aşağıdakilerden hangisine göre değişir?
A) Vergi oranlarına
B) Faiz oranlarına
C) Döviz kuru rejimine
D) Toplam talebe
E) Para arzına

Aşağıdaki ilkelerden hangisi yeni bir verginin konulmasını ya da bir verginin ortadan kaldırılmasını ancak yasa ile mümkün kılmaktadır?
A) Vergilerin yasallığı ilkesi
B) Ademi tahsis ilkesi
C) Vergilerde belirlilik ilkesi
D) Vergilerde uygunluk ilkesi
E) Ödeme gücü ilkesi

Son konular :