AÖF Türk İdare Tarihi Çıkmış Sorular İndir

Türk idare tarihi çıkmış sorular PDF olarak indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Sınav hazırlıkları öncesi ders kitabı ve ünite notlarından yararlanın. AÖF sınav soruları güz döneminde gireceğiniz ara sınav ile dönem sonu sınavlarında size katkı sağlayacaktır.

Dersin konu içerikleri adındanda anlaşılacağı üzere tarihsel konulardan oluşur. Bu yüzden kitabınızdan daha fazla çalışmanız gerekecektir. Konuları özenle çalışmanızı ve alt başlıkları atlamamanızı öneriyoruz. Çünkü her konudan soru gelebiliyor.

Türk idare tarihi soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı HUK403U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi Birun'daki görevlilerden biri değildir?
A) Yeniçeriler
B) Müteferrikalar
C) İçoğlanlar
D) Hekimbaşı
E) Müneccimbaşı

Aşağıdakilerden hangisi törenin kaynaklarından biri değildir?
A) Göktengri
B) Kağan
C) Bitigçi
D) Kurultay
E) Halk

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Anadolu beylerbeyliğinin merkezini oluşturmuştur?
A) Erzurum
B) Kütahya
C) Amasya
D) Trabzon
E) İzmir

Eski Türklerde askeri hiyerarşinin tepesindeki makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tigin
B) Yabgu
C) Tudun
D) İlig
E) Kağan

Türk kozmik düşüncesinin merkezindeki kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay
B) Halk
C) Tigin
D) Kağan
E) Hatun

Son konular :

1 comments :

Çıkmış sorular indirmek,istiyor um

Yanıtla