Sosyal Politika 1 Çıkmış Sınav Soruları İndir

AÖF Sosyal Politika 1 dersi çıkmış sınav sorularını ücretsiz indirebilirsiniz. Bu ders bazı bölümlerde tek ders şeklinde gösterilmektedir fakat Çalışma ekonomisi bölümü 2.sınıfta güz döneminde 1.ders, bahar döneminde 2.ders şeklinde okutulmaktadır.

Yine size yardımcı olacak ders kitabı ve notlardan faydalanın. Müfredata uygun en sağlam kaynak elbette kitabınız olacaktır. Sınavlarda çok zor soruların gelmediğini hatırlatalım. Son yıllara ait soru ve cevapları bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Politika 1 soruları için tıklayınız
Yanıtlarınızı ÇEK201U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Soru 1- Transfer ödemelerinin ve sosyal harcamaların artış göstermesi ve artan gayri safi yurt içi hâsılanın toplum kesimleri içerisindeki bölüşümü hangi bilim dalının konusudur?

A) Ekonomi Politikası
B) Uluslararası İktisat
C) Sosyal Politika
D) Sosyoloji
E) Sosyal Hizmet

Soru 2- Emek sahiplerinin elde ettiği ücret gelirinin temel ihtiyaçlar düzeyini karşılamakta yeterli olmadığı en düşük ücret düzeyine ne ad verilir?

A) Asgari ücret
B) Geçimlik ücret
C) Net ücret
D) Sefalet ücreti
E) Liberal ücret

Son konular :