AÖF İşletme Fonksiyonları Çıkmış Sorular İndir

AÖF işletme fonksiyonları çıkmış sorular ve cevapları PDF olarak indirebilirsiniz. Ders çalışmalarına başlarken yardımcı kaynak için ders notları ve ünite özetlerinde faydalanabilirsiniz.

Geçmiş yıldan günümüze kadar olan AÖF çıkmış sorular paylaşımlarını buradan ulaşabilirsiniz. Cevapları İŞL106U koduna bakarak kontrol edebilirsiniz. Çıkan birkaç soruyu örnek olarak konumuza ekledik sınavda buna benzer sorular gelecektir.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci içinde yer almaz?

A) Planlama
B) Denetim
C) Örgütleme
D) Patentleme
E) Yöneltme

Daha yüksek kurumsal performansa ulaşabilmek amacıyla en iyi iş süreçlerinin arandığı ve işletmeye kazandırıldığı yönetim uygulamasına ne ad verilir?

A) Denetim
B) Dağıtım
C) Lisanslama
D) Markalama
E) Kıyaslama

Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanılmasına ne ad verilir?

A) Leasing
B) Lojistik
C) Denetim
D) Patentleme
E) Verimlilik

İşletmelerin müşterileri için değer yarattığı ve bu değerin sonucunda müşteri tatmini ve bağlılığı sağlayarak kâr elde ettiği sürece ne ad verilir?

A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Pasif üretim
D) Nötr finans
E) İnsan kaynakları

Bir süt üreticisi aynı marka altında laktozsuz süt, vitaminli süt, soya sütü, yüzde elli yağlı süt gibi ürünler üretmektedir. Bu stratejiye ne ad verilir?

A) Kişisel satış genişlemesi
B) Ürün genişlemesi
C) Tutundurma daralması
D) Fiyat genişlemesi
E) Dağıtım genişlemesi

Son konular :