AÖF Devlet Bütçesi Çıkmış Sorular İndir

AÖF devlet bütçesi çıkmış ara sınav ve final (dönem sonu) soruları PDF olarak indirebilirsiniz. Ders kitabı ve konu özetlerinden oldukça yararlanmaya çalışın. Ders notları da çok faydalıdır eğer kitabınızdan çalışmak istemezseniz bu kaynağa başvurun.

Kamu yönetimi devlet bütçesi çıkmış sorular tekrar sorulabilir bu yüzden geçmiş yıldan günümüze kadar ne kadar soru varsa çalışın. Devlet bütçesi dersi zor olmadığı için konuları çalışıp ve sınav haftası çıkmış sorulara çalışmanız yeterli olacaktır.

Devlet bütçesi soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı MLY301U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Beyin fırtınası aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir tekniktir?
A) Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi
B) Yargıya dayalı tahmin yöntemi
C) Delphi yöntemi
D) Zaman serisi yöntemi
E) Ekonometrik yöntem

Bütçenin hukuki işlevi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Bütçe bağlayıcı bir tasarruftur.
B) Bütçe genellikle mali yasalar içinde yer alır.
C) Bütçe yasası kamu yönetimi için bağlayıcıdır.
D) Bütçe parlamentodan geçmez.
E) Bütçe yasası genellikle yıllıktır.

Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçüm
B) Değerlendirme
C) Sınıflama
D) Sonuçlandırma
E) Raporlanma

Bütçenin temel ilkelerinin anayasayla ilişkisi hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
A) Mali
B) Denetim
C) Kaynak tahsisi
D) Siyasal
E) Hukuk

Gelir ve refah dağılımını dikkate alan karar alma kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkenlik
B) Etkinlik
C) Eşitlik
D) Verimlilik
E) İndirgeme oranı

Son konular :