AÖF Kamu Personel Hukuku Çıkmış Sorular İndir

Kamu personel hukuku çıkmış sorular ve cevapları ücretsiz indirebilir hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer ders kitabınız yoksa PDF formatını e-öğrenme sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada dersinizle ilgili birçok kaynak bulabilirsiniz.

Ders notları, ünite özetleri, deneme sınavı, video konu anlatımları gibi öğrencilere yararlı olacak kaynaklar Açıköğretim Fakültesi tarafından girilmektedir. Alternatif kaynaklarda ders çalışmalarınız sınav öncesi katkı sağlayacaktır.

Kamu personel hukuku soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı HUK303U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi Memurîn Kanunu Döneminde ortaya çıkan müstahdem istihdam biçiminin alt türlerinden değildir?
A) Yevmiyeli Teknik Personel
B) C Cetveli Personeli
C) S Cetveli Personeli
D) N Cetveli Personeli
E) Mukaveleliler

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kadro sınıflandırmasının uygulandığı ülkedir?
A) Fransa
B) Kanada
C) Almanya
D) İtalya
E) İngiltere

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’na göre memur olmanın genel koşullarından biri değildir?
A) 18 yaşını tamamlamış olmak
B) Kamu haklarından mahrum olmamak
C) En az ortaokul mezunu olmak
D) 29 yaşından gün almamış olmak
E) Türk vatandaşı olmak

Genel olarak memurların günlük çalışmasının başlama ve bitme saatleri ile öğlen dinlenme süresi merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine hangi makam tarafından belirlenir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kurumun üst yöneticisi
C) Başbakan
D) İlgili Bakan
E) Vali

Aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?
A) Tarafsızlık
B) İşbirliği Yapmak
C) Devlete Bağlılık
D) Anayasa ve Yasalara Sadakat
E) Amirine Sadakat

Son konular :