AÖF Kentleşme ve Konut Politikaları Çıkmış Sorular

Kentleşme ve konut politikaları çıkmış sorular ara sınav final PDF olarak testleri çözebilirsiniz. Dersin daha iyi anlaşılabilmesi için ders notları ve konu özeti gibi yardımcı kaynaklardan faydalanmalısınız.

Açıköğretim Fakültesi sınav soruları tekrar çıkma ihtimali olduğu için çalışmalısınız. 2013, 2014, 2015 yılları itibariyle PDF ortamında istediğiniz platforma çalışabilirsiniz. Geçmiş yılda çıkmış birkaç kentleşme ve konut politikaları sınav sorusunu ekledik, tamamı ücretsiz indirebilirsiniz.

Kentleşme ve konut politikaları soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı KYT301U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi kentlerin fonksiyonları açısından sınıflandırılmalarında temel olarak alınır?
A) Kentin fiziki ve hukuki yapısı
B) Kentin idari yapısı ve çevre koşulları
C) Kentin sosyo-ekonomik yeri, önemi ve sınırı
D) Kentin eğlence-dinlence alanları ve kültürel etkinlikleri
E) Kentin tarihi dokusu ve gelişimi

Türkiye'de bölge planlarını gerekli gördüğü hallerde aşağıdaki kurumlardan hangisi yapar veya yaptırır?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı
C) Tarım Bakanlığı
D) Devlet İstatistik Enstitüsü
E) Devlet Planlama Teşkilatı

Aşağıdakilerden hangisi, kent politikası sistem yaklaşımının alt sistemlerinden biri değildir?
A) İdari
B) Sosyal
C) Personel
D) Ekonomik
E) Fiziki

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlara ne ad verilir?
A) Uygulama imar planı
B) Konut planı
C) Nazım imar planı
D) Çevre düzeni planı
E) İmar planı

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı büyükşehir alan kuruluşlarının önemli özelliklerinden biridir?
A) Kapsadığı fiziki alan dar ve değişmezdir.
B) İlke olarak tek amacı gerçekleştirmek için kurulmuşlardır.
C) Coğrafi ve fonksiyonel açılardan dar bir alanı kapsarlar.
D) Katılma yolunun başarıya ulaşması durumunda uygulanır.
E) Denetim kurulları seçim yoluyla göreve gelir.

Son konular :