AÖF Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Çıkmış Sorular

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri çıkmış sorular ve cevaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. AÖF soruları diğer derslerde olduğu gibi kamu yönetimi derslerinin daha verimli çalışılmasında etkili olacaktır.

Sınav hazırlıklarınızı açıköğretim ders kitabınızla başlayın. Daha sonra ünite özetleri ve ders notlarından faydalanabilirsiniz. Konuları çalıştıktan sonra çıkmış soruları çözebilirsiniz. Hangi konulardan nasıl soruların geldiğini bilmeniz sınavlarda avantaj sağlayacaktır.

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı ARY101U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Bilimin gelişigüzel her konuyla ilgilenmeyip, yalnızca sorunlar üzerinde odaklanması, bilimin hangi özelliğiyle ilişkilidir?
A) Genelleyicilik
B) Sistematiklik
C) Evrensellik
D) Olgusallık
E) Seçicilik

Ekonomide enflasyonun yükselmesinin nedeni biliniyorsa, onu önlemek için gerekli önlemlerin alınması bilimin hangi amacıyla ilgilidir?
A) Denetleme
B) Betimleme
C) Açıklama
D) Yordama
E) Kuram geliştirme

“Petrol fiyatlarındaki artışın gıda fiyatları üzerindeki etkisi nedir?” ifadesindeki bağımsız değişken nedir?
A) Gıda fiyatları
B) Gıda fiyatları ve petrol fiyatları
C) Döviz fiyatları
D) Petrol fiyatları
E) Dış politika

İncelenen alanyazında test edecek kadar olgunlaşmış görüşler varsa araştırmacının ne yapması önerilir?
A) Konuyu değiştirmesi
B) Denenceler oluşturup sınaması
C) Alt amaçları sorular şeklinde yazması
D) Dolaylı kaynaklara yönelmesi
E) Konuyu daraltması

Popper’ın bilim felsefesine yaptığı en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırma programları
B) Yanlışlanabilirlik
C) Üç hal yasası
D) Denence doğrulama
E) Diyalektik materyalizm

Son konular :