Genel Muhasebe 2 Soruları ve Cevapları

AÖF genel muhasebe 2 çıkmış sorular ve cevapları PDF olarak indirebilirsiniz. Öncelikle bu dersi geçmek istiyorsanız tek düzen hesap planını iyi bilmeniz gerekiyor. Yevmiye kayıtlarını bilmeseniz bile sorular genellikle içerik ile ilgili oluyor.

Bunun yanı sıra değerleme yöntemlerini çok iyi bilin kesin soru gelecektir. Sorular karmaşık gelebilir fakat konular iyi bilindiğinde çok basit gelecektir. Bu yüzden kitabı elinize aldığınızda konuları kavramada zorlanabilirsiniz, tekrarınızı yapın ve çıkmış sorulara çalışın.

Genel muhasebe 2 soruları için tıklayın
Cevapları MUH104U koduna bakarak kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin hisse senedinin nominal değerini verir?

A) Özkaynaklar/Hisse Sayısı
B) Aktif Toplamı/Hisse Sayısı
C) Sermaye/Hisse Sayısı
D) Piyasa Değeri/Hisse Sayısı
E) Pasif Toplamı/Hisse Sayısı

Bir işletmenin toplam sermayesinin % 10 ile % 50 arasındaki sermaye payını temsil eden hisse senetleri edinildiğinde, iştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı
B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
C) İştirakler Hesabı
D) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı
E) Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değere ne ad verilir?

A) Piyasa değeri
B) Tasfiye değeri
C) İhraç değeri
D) Defter değeri
E) Gerçek değer

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık amortisman paylarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A) Değişen paylı amortisman yöntemi
B) Azalan paylı amortisman yöntemi
C) Artan paylı amortisman yöntemi
D) Eşit paylı amortisman yöntemi
E) Yeniden değerleme paylı amortisman yöntemi


İşletme bir demirbaşının yenilenmesi için T 1 yılında pasifte “Özel fonlar” hesabında 50.000 Türk Lirası kaydetmiştir. T 2 yılında 300.000 Türk Lirasına aldığı yeni demirbaş için %20 amortisman ayırmıştır.

Bu bilgilere göre işletmenin T 2 yılında genel yönetim gideri olarak kaydetmesi gereken tutar kaç Türk Lirasıdır?

A) 10.000
B) 20.000
C) 30.000
D) 40.000
E) 50.000

Son konular :