AÖF Borçlar Hukuku Çıkmış Sorular İndir

AÖF borçlar hukuku çıkmış sınav soruları ve ders notları bu dersi geçmenizde yeterli olacaktır. Borçlar Hukuku kolay bir ders değildir bu yüzden kitabınızdan özenle çalışmaları ve konuları tekrar etmeniz gerekir. Bazı üniteler sizi zorlayabilir bu konuların üzerinde durun.

Sözleşmeler, haksız fiil, dava, zaman aşım süreleri gibi en çok soru gelen konu başlıklarına önem verin. Geçmiş yıl soruları size bu konuda ışık tutacaktır. Aşağıdaki linkten tüm soruları ara sınav ve final şeklinde indirebilirsiniz.

Borçlar hukuku soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı HUK110U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

Borçlar hukuku dersine ait çıkmış sınav sorularından birkaç örneği inceleyebilirsiniz.

Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyiniyet kuralı
B) Eşitlik kuralı
C) Hakkaniyet ilkesi
D) Dürüstlük kuralı
E) Düzen kuralı

Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alacaklı borcun yerine getirilmesini talep edemez.
B) Borçlunun ifası geçerli bir ifa hükmündedir.
C) Borçlu ifayı geri isteyemez.
D) Kumar ve bahisten doğan borçlar eksik borçtur.
E) Eksik borçlardan alacak hakkı doğmaz

Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının zorunlu unsurlarından biri değildir?

A) Sözleşmenin kurulmasından önce hazırlanması
B) Düzenleyence tek taraflı olarak hazırlanması
C) Birden çok sözleşmede kullanılmak üzere hazırlanmış olması
D) Şartların hazırlanmasında diğer tarafın katkısının bulunmaması
E) Sözleşme metninde 12 punto olarak yer alması

Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnektir?

A) Vekilin iş görmesi
B) Malın mülkiyetinin devri
C) Sır saklama
D) Kiralananın teslimi
E) Müteahhidin eseri teslimi

Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği resmi geçerlilik şekline tabi tutulan sözleşmelerden biridir?

A) Kefalet sözleşmesi
B) Taşınmaz kirası sözleşmesi
C) Tüketim ödüncü sözleşmesi
D) Hizmet sözleşmesi
E) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Son konular :