İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Çıkmış Sorular İndir

İşletme 4.sınıf insan kaynakları yönetimi dersi ara sınav ve final soruları PDF ortamında indirip çalışabilirsiniz. Geçmiş yıla ait yeni sorular cevaplarıyle eklenmiştir.

Açıköğretim çıkmış sorulara çalışın, zor sorular gelmemektedir. Ders notları ve kitabınızdan konuları çalışmanız yeterli olacaktır. Kolay bir ders olduğu için sınavlarınız rahat geçecektir. Bahar dönemi sorularını aşağıdaki linkten ücretsiz indirebilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi dersi soruları için tıklayın
Yanıtlarınızı İLT184U koduyla cevap anahtarından kontrol ediniz.

1) Çalışanların örgütün bir üyesi olarak kalmalarını, örgütün amaçlarına ve değerlerine inanmalarını ve örgütün başarısı için çaba gösterme isteği duymalarını sağlamak için yapılması gereken çalışmalara ne ad verilir?
A) Endüstriyel ilişkileri sürdürme
B) Kültürel etkinlikler düzenleme
C) İş sağlığını ve güvenliğini sağlama
D) Sosyal etkinlikleri organize etme
E) Örgütsel bağlılığı artırma

2) Aşağıdakilerden hangisi komuta yetkinin özelliklerinden biridir?
A) Yardımcı bir yetki tipi olması
B) Danışmanlık yapılmasını gerektirmesi
C) Temel amacının örgütsel faaliyetleri kolaylaştırmak olması
D) Yetki-sorumluluk ilişkisinin dışında yer alması
E) Emir verme hakkı içermesi

3) Aşağıdakilerden hangisi günümüz örgütleri için insan kaynaklarının en önemli rekabet aracı olmasının temel nedenidir?
A) Sosyal bir varlık olması
B) Bilgi ve becerileri öğrenme kapasitesinin bulunması
C) Taklit edilmesinin zorluğu
D) Örgüte para kazandırması
E) Müşterilerle ilişkileri sağlaması

4) Aşağıdakilerden hangisi genelde üst düzey yönetim dışındaki tüm işlerde ihtiyaç duyulan personel sayısını belirleyen yaklaşımdır?
A) Temel roller yaklaşımı
B) Durumsallık yaklaşımı
C) Bütüncül düzey yaklaşımı
D) Mantıksal yaklaşım
E) İş analizi yaklaşımı

5) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin yararlarından biri değildir?
A) Veri doğruluğunda artış
B) Verimlilikte artış
C) Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar elde etme
D) Personelin performansında artış
E) İşlem hızında artış

6) Personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi durumuna ne ad verilir?
A) İzin
B) Tatil
C) Dönüşüm
D) Devamsızlık
E) İşten çıkma

Son konular :